Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 17

17 Stemmingen telecom

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over telecommunicatie,

te weten:

  • - de motie-Van Bemmel over een transitietermijn van zes maanden (24095, nr. 314);

  • - de motie-Van Bemmel over het reserveren van kavels voor nieuwkomers (24095, nr. 315);

  • - de motie-Verhoeven over gsm-vergunningen (24095, nr. 316);

  • - de motie-Schaart c.s. over het Agentschap Telecom (24095, nr. 317).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Van Bemmel (24095, nr. 314).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bemmel (24095, nr. 315).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Bemmel (PVV):

Nu mijn motie is aangenomen, wil ik gezien de urgentie nog deze week een brief van de minister over de wijze waarop hij deze motie zal uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Verhoeven (24095, nr. 316).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schaart c.s. (24095, nr. 317).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.