Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 18

18 Stemmingen arbeidsmarktbeleid VWS

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het arbeidsmarktbeleid VWS,

te weten:

  • - de motie-Uitslag over meer hoger opgeleiden in de ouderenzorg (29282, nr. 156);

  • - de motie-Uitslag over het contracteren van verpleegkundig specialisten als hoofdbehandelaar (29282, nr. 157);

  • - de motie-Agema/Wilders over het niet afschaffen van verzorgingshuizen (29282, nr. 158);

  • - de motie-Agema over 12.000 extra medewerkers in de langdurige zorg (29282, nr. 159);

  • - de motie-Leijten/Voortman over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao (29282, nr. 160);

  • - de motie-Voortman/Leijten over partijen bij elkaar brengen (29282, nr. 161) (herdruk).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik zie dat er verwarring onder de leden is. Volgens mijn informatie is het verzoek om uitstel ingetrokken. Wij gaan dus gewoon stemmen.

In stemming komt de motie-Uitslag (29282, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Uitslag (29282, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (29282, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29282, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Voortman (29282, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman/Leijten (29282, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.