Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 316

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 316 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de Kamer als de regering het belang van toetreding van nieuwkomers tot de telecomsector onderschrijft;

constaterende dat het door de verlenging van de gsm-vergunningen langer kan duren voordat nieuwkomers aan de slag kunnen, waardoor ook het beoogde effect van meer concurrentie vertraagd wordt;

overwegende dat de continuïteit van de mobiele dienstverlening van groot maatschappelijk en economisch belang is, zowel voor gebruikers als voor bedrijven;

overwegende dat het van groot belang is dat de multibandveiling zo snel mogelijk plaatsvindt;

overwegende dat de transitie een gezamenlijke inspanning van zowel bestaande als nieuwe aanbieders vraagt;

verzoekt de regering:

  • de gsm-vergunningen niet langer te verlengen dan nodig is om te voorkomen dat de continuïteit van de mobiele dienstverlening in gevaar kan komen;

  • het in elk geval mogelijk te maken de gsm-vergunningen zo kort mogelijk te verlengen door enerzijds de verlengtermijn van 21 maanden niet als een vaste termijn te hanteren, maar uitdrukkelijk als een maximumtermijn en te streven naar een veel kortere transitietermijn;

  • de partijen die frequenties verwerven en de huidige aanbieders die nu over deze frequenties beschikken, maar die moeten afstaan, te verplichten om met elkaar te overleggen om tot een zo snel mogelijke transitie te komen;

  • zo nodig te intermediëren in dat overleg, zodat een verantwoorde maar tevens zo spoedig mogelijke transitie gewaarborgd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven