Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 16

16 Stemmingen Commissie-De Wit

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie-De Wit),

te weten:

  • - de motie-Harbers c.s. over het uitspreken van dank en waardering voor de commissie (31980, nr. 75).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)