Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 14

14 Stemmingen mensenhandel

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen,

te weten:

  • - de motie-Arib c.s. over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel (28638, nr. 82).

(Zie vergadering van 12 juni 2012.)

De voorzitter:

Mevrouw Arib, ik kan van uw verzoek geen chocola maken. Wat wilt u? Wilt u de motie aanhouden of wilt u hoofdelijk stemmen?

Mevrouw Arib (PvdA):

Er zou over worden gestemd, maar de motie wordt aangehouden tot donderdag. Dan wil ik daarover graag een hoofdelijke stemming.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Arib stel ik voor, haar motie (28638, nr. 82) opnieuw aan te houden, en wel tot donderdag aanstaande.

Daartoe wordt besloten.