Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 315

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 315 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiling van mobiele telecomfrequenties bedoeld of minstens mede bedoeld is om meer concurrentie in de markt voor mobiele telecommunicatie tot stand te brengen;

constaterende dat de Kamer zich eerder uitsprak voor de komst van twee nieuwe aanbieders in de markt om zo meer concurrentie tussen aanbieders van mobiele telecomdiensten te bevorderen;

constaterende dat hiertoe drie frequentiekavels gereserveerd zijn voor nieuwkomers, waarvan twee in de 800 MHz-band en een in de 900 MHz-band, waarbij een nieuwkomer op maximaal twee van de drie kavels mag inschrijven;

constaterende dat de veilingregels de mogelijkheid open laten dat als bij inschrijving van de veiling alle nieuwkomers zich op twee dezelfde kavels richten en dus geen enkele nieuwkomer zich bij inschrijving meldt voor het derde kavel, de reservering van dat derde kavel voor nieuwkomers direct vervalt en nieuwkomers dus niet later in de veiling alsnog op dat gereserveerde kavel kunnen bieden;

van mening dat dit onbedoeld alsnog tot uitsluiting van een van de twee beoogde nieuwkomers kan leiden en daarmee de komst van twee nieuwe aanbieders en meer concurrentie in de markt onnodig kan beperken;

verzoekt de regering, uiterlijk binnen veertien dagen na indiening van deze motie de veilingregels zo aan te passen, dat de reservering van alle drie de kavels gegarandeerd blijft voor nieuwkomers tot de veiling is afgerond en pas als na de veiling blijkt, dat zich voor een van de drie kavels geen nieuwkomers hebben gemeld, dat kavel daarna alsnog en zonder verdere reservering apart te veilen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel