Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 13

13 Stemmingen herbenoeming substituut-ombudsmannen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de herbenoeming van de drie zittende substituut-ombudsmannen ( 33264, nr. 3 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en de heer mr. F.J.W.M. van Dooren en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman en de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

Daartoe wordt besloten.

De heer Bosma (PVV):

De stemmingen zijn al geweest, maar wij willen toch worden geacht ertegen gestemd te hebben.

De voorzitter:

Daar zullen we aantekening van maken.