Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 11

11 Stemmingen moties veteranen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over veteranen,

te weten:

  • - de motie-Hernandez over het onderwijsproject Verhalen van Veteranen (30139, nr. 102);

  • - de motie-Hernandez over gespreid organiseren van de Veteranendag (30139, nr. 103).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Hernandez (groep Kortenoeven/Hernandez):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de regering over hoe zij deze gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.