Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 103
Datum vergadering 3 juli 2012
Gepubliceerd op 13 september 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering11 Stemmingen moties veteranen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over veteranen,

te weten:

  • - de motie-Hernandez over het onderwijsproject Verhalen van Veteranen (30139, nr. 102);

  • - de motie-Hernandez over gespreid organiseren van de Veteranendag (30139, nr. 103).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Hernandez (groep Kortenoeven/Hernandez):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de regering over hoe zij deze gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl