Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 103, item 15

15 Stemmingen Handhaving SZW

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over handhaving SZW,

te weten:

  • - de motie-Azmani over het activeren van bijstandsgerechtigden (33000-XV, nr. 75);

  • - de motie-Hamer/Karabulut over toezicht op ontduiking van het minimumloon (33000-XV, nr. 76);

  • - de motie-Hamer over advies van de Stichting van de Arbeid over een minimumuurloon (33000-XV, nr. 77).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Azmani (33000-XV, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer/Karabulut (33000-XV, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (33000-XV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.