Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 82, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Elf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 mei 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31389, 32021, 32137, 32195, 32339, 32365 (R1912), 32474, 32562, 32609-V, 32613 en 32723 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Herziening van de Novel Food verordening inzake het klonen van dieren – 27428-186

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas – 29023-88

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel aan Sint-Maarten, Aruba en Curaçao van 2 tot 8 april 2011 – 32500-IV-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) – 32500-IXB-20

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Externe contacten van ambtenaren – 32500-VII-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 10 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Sport – 32772-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoordingsdag 2011 en de 17 hervormingen – 32773-1

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 12 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Toezending van afschrift van brief van Carita et Fidelitas inzake beslagleggingen op toeslagen, betalingsregelingen en verrekenen van heffingskortingen – 2011Z10098

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 mei 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)