Kamerstukken in dossier 32474

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 32474, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Amendement; Gewijzigd amendement Ouwehand/Thieme, ter vervanging van nr. 9, over het scheppen van de mogelijkheid om alternatieve middelen in te zetten ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken die wordt veroorzaakt door muskus- en beverratten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Amendement; Amendement Slob, over het opnemen van een horizonbepaling ten aanzien van de voorgestelde financiering van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Amendement; Amendement Slob, over het per 1 januari 2011 van dit jaar betalen van de kosten van de muskusrattenbestrijding door de waterschappen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Amendement; Amendement Slob, over het opnemen van een evaluatiebepaling in de wet.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Motie; Motie Ouwehand c.s. over het meenemen van preventieve maatregelen tegen muskusrattengraverij bij groot onderhoud aan bestaande waterkeringen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Motie; Motie Ouwehand/Thieme over de effectiviteit van de bestrijding van muskus- en beverratten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Motie; Motie Ouwehand c.s. over een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Motie; Motie Koppejan c.s. over een bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen ; Motie; Motie Slob/Jacobi over doelmatigheidswinst te voorkoming van stijgen van de waterschapslasten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32474, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal