Kamerstukken in dossier 32021

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-08-2009 2008-2009 Kamerstuk 32021, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Motie; Motie Heerts c.s. over versterking van de goede eigenschappen van de kantonrechtspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Motie; Motie Van Vroonhoven-Kok/Heerts over informele geschilbeslechting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Motie; Motie Van Vroonhoven/Heerts over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Amendement; Amendement Gerkens over het (tijdelijke) onderwerpen van sluiting van een door de Raad voor de rechtspraak aangewezen nevenlocatie aan parlementaire toestemming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Brief regering; Aanvullende informatie m.b.t. wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32 021)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32021, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie; Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-08-2009 2008-2009 Kamerstuk 32021, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies van de Nederlandse orde van Advocaten over het conceptwetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 32021, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Reactie Adviescommissie Insolventie over het conceptwetsvoorstel Evaluatiewet modernisering RO

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 32021, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal