Publicaties over dossier 32474

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-06-2011 2010-2011 nr. 28, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 mei 2011 tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2011 Staatsblad 2011, 270 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2011 2010-2011 nr. 82, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2011 2010-2011 nr. 27, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2011 2010-2011 nr. 27, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 17 mei 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-05-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-2011 2010-2011 nr. 23, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474), en over:de motie-Ouwehand c.s. over het meenemen van preventieve maatregelen tegen muskusrattengraverij bij groot onderhoud aan bestaande waterkeringen (32474, nr. 14);de motie-Ouwehand/Thieme over de effectiviteit van de bestrijding van muskus- en beverratten (32474, nr. 15);de motie-Ouwehand c.s. over een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen (32474, nr. 16);de motie-Koppejan c.s. over een bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen (32474, nr. 17);de motie-Slob/Jacobi over doelmatigheidswinst ter voorkoming van stijgen van de waterschapslasten (32474, nr. 18);de motie-Slob over verplichte overname van provinciaal personeel door waterschappen (32474, nr. 19);de motie-Jansen/Jacobi over het bij wet regelen van de benodigde wijzigingen in de verantwoordelijkheden voor waterbeheer (32474, nr. 20).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2010 2010-2011 nr. 25, pagina 26 - 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal