Publicaties over dossier 32021

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Verslag van een schriftelijk overleg inzake (Besluit nevenlocaties gerechten)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2012 2010-2011 Kamerstuk 32021, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (39 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2012 Staatscourant 2012, 13959 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. AMvB Download icon PDF (33 kB)

  Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatsblad 2012, 141 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (30 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2011 Staatscourant 2011, 22609 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Brief inzake (vermeende) lijdelijkheid van de rechter

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32021, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (64 kB)

  Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2011 Staatsblad 2011, 470 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (420 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2011 Staatscourant 2011, 16710 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (78 kB)

  fictief rekenvoorbeeld bij 32021 ek-G

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-07-2011 2010-2011 32021, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie); Brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake kosten van een kantonzaak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32021, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal