Publicaties over dossier 32339

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wijzigingswet financiële markten 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatsblad 2011, 610 Ministerie van Financiën
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2011 2010-2011 nr. 82, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2011 2010-2011 nr. 27, item 14 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141) (32365, R1912); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-V); het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (32723); het wetsvoorstel Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (32613); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2011 2010-2011 nr. 27, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2011 Staatsblad 2011, 246 Ministerie van Justitie
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 17 mei 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-05-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 15, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van dinsdag 18 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal