Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 44, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Negenenzeventig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 25 januari 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32040, 32360-I, 32360-IIA, 32360-IIB, 32360-III, 32360-IV, 32360-VI, 32360-VII, 32360-VIII, 32360-IXA, 32360-IXB, 32360-XI, 32360-XII, 32360-XIII, 32360-XIV, 32360-XV, 32360-XVI, 32360-XVII, 32360-XVIII, 32360-A, 32360-B, 32360-C, 32360-D, 32360-E, 32360-F, 32360-G, 32422, 32486, 32500-I, 32500-IIA, 32500-IIB, 32500-III, 32500-IV, 32500-VI, 32500-VII, 32500-IXA, 32500-IXB, 32500-XI, 32500-XII, 32500-XIII, 32500-XV, 32500-XVI, 32500-XVII, 32500-XVIII, 32500-A, 32500-B, 32500-C, 32500-D, 32500-E, 32500-G, 32500-H, 32565-I, 32565-IIA, 32565-IIB, 32565-III, 32565-IV, 32565-VI, 32565-VII, 32565-VIII, 32565-IXA, 32565-IXB, 32565-XI, 32565-XII, 32565-XIII, 32565-XIV, 32556, 32533, 32519, 32451, 32565-XV, 32500-XVI, 32565-XVII, 32565-XVIII, 32565-A, 32565-B, 32565-C, 32565-D, 32565-F en 32565-G heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 en 18 januari 2011 – 21501-07-774

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele onderwijsraad; Brugge, 7 december 2010 – 21501-34-157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg in verband met de informele EU-Raad voor onderwijsministers van 6 en 7 december 2010 op basis van de geannoteerde agenda d.d. 29 november 2010 – 21501-34-158

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Prijstransparantie op de benzinemarkt – 24036-379

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Trimbos rapport "ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis" – 25424-111

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een onderzoek inzake kostenbesparing van open ICT-standaarden – 26643-171

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport dossieronderzoek thuiszitters – 26695-72

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onafhankelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur van de EFSA – 27428-178

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering van Nederlandse infrastructuur door institutionele beleggers – 28753-22

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de conceptdeelrapporten voor wegen, vaarwegen en regionaal openbaar vervoer, op basis waarvan de hoofdlijnen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zijn geformuleerd – 31305-192

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde – 31936-48

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op Mededeling "EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie" van de Europese Commissie – 32317-32

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om reactie op briefadvies ACVZ inzake tweede nota van wijziging implementatie Terugkeerrichtlijn – 32420-10

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dyslexie en dyscalculie: quickscan en onderzoek Kohnstamm Instituut – 32463-4

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba inzake het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders – 32500-IV-25

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Screening ministers Curaçao – 32500-IV-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptrapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo – 32500-V-130

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële jaarcijfers primair en voortgezet onderwijs 2009 – 32500-VIII-138

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 20 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Opdracht PBL naar knelpunten en oplossingsrichting Natura 2000 – 32548-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Kabinetsreactie WRR-rapport "Minder pretentie, meer ambitie" – 32605-1

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 21 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Aanbieding boek "Adolf Hitler van clochard tot miljoenenmoordenaar" – 2011Z01335

C. van Zeeland – 25 december 2010

Ter inzage gelegd op de griffie