Kamerstukken in dossier 32040

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 32040, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Jasper van Dijk, over het toevoegen van draagvlakonderzoek als onderdeel van de fusie-effectrapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Jasper van Dijk, dat ertoe strekt dat fuserende partijen in de fusie-effectrapportage zichtbaar maken hoeveel leerlingen/studenten in totaal bij een fusie betrokken zijn en daarbij zoveel mogelijk de aantallen per locatie aangeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Depla/Jan Jacob van Dijk, over het toevoegen van advies van b&w over een fusie als onderdeel van de fusie-effectrapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Jan Jacob van Dijk c.s., betreffende instemming van de medezeggenschapsraad met de fusie-effectrapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Jan Jacob van Dijk c.s., betreffende het vaststellen van beleidsregels over de goedkeuring van een fusie door de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Jasper van Dijk c.s., dat indien sprake is van een fusie, de gezamenlijke vergadering van de deelnemersraad, ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad bijeengeroepen moet worden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Amendement Depla c.s. ter vervanging van nr. 12 over het toevoegen van advies van b&w over een fusie als onderdeel van de fusie-effectrapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 15 over de instemming met fusie in WEB en WHW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs); Brief regering; Verzoek uitstel toezegging concept ministeriële regeling commissie fusietoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 32040, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal