Publicaties over dossier 32420

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (58 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2015 Staatscourant 2015, 3096 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie op de evaluatierapporten over de Europese terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 32420, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (175 kB)

  Kabinetsreactie evaluatie terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2014 2013-2014 32420, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (868 kB)

  Het lot van het inreisverbod

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2014 2013-2014 32420, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Brief inzake Evalautie terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2014 2013-2014 Kamerstuk 32420, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (367 kB)

  COM(2014) 199

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2014 2013-2014 32420, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 85, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. AMvB Download icon PDF (211 kB)

  Besluit van 5 april 2012, houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2012 Staatsblad 2012, 150 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..... houdende een tijdelijke voorziening ter implementatie van artikel 2, tweede lid, van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU, L 348) (Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2012 Staatscourant 2012, 5643 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. AMvB Download icon PDF (19 kB)

  Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2012 Staatsblad 2012, 103 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties