Publicaties over dossier 32500-D

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 28 januari 2011 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economisch Structuurversterking voor het jaar 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2011 Staatsblad 2011, 179 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 15, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 44, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10) (32422); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen (32486); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) (32451); het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) (32519); het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011(32500-III); (en andere wetsvoorstellen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 15, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijsten week 50; 2010-12-10

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van dinsdag 16 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 40; 2010-10-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-10-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 39; 2010-09-24

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-09-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal