Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5549

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de inzet van stakingsbrekers bij de NS en het ontzeggen van de toegang aan vakbondsbestuurders door de Schiphol Group, te weten:

- de motie-Karabulut c.s. over vrijheid van vakbondsactiviteiten (29544, nr. 235).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

De voorzitter:

De motie-Karabulut c.s. (29544, nr. 235) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, al haar invloed aan te wenden om NS en de Schiphol Group te bewegen, een bemiddelende rol te spelen om het arbeidsconflict met de schoonmakers zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 239 (29544).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut c.s. (29544, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Bij de stemmingen over de motie-Van der Burg (31757, nr. 16), bij het vorige punt, heeft de Partij voor de Dieren voorgestemd. U hebt echter daarbij onze partij niet genoemd.

De voorzitter:

Voor de uitslag maakt het niet uit, maar het wordt aangetekend.