Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5540

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wadden, te weten:

- de motie-Van Gent over beschermen van het waddengebied tegen negatieve invloeden van de zeescheepvaart (29684, nr. 79);

- de motie-Jacobi c.s. over standaarden voor het zekeren van containers (29684, nr. 81);

- de motie-Jacobi/Atsma over het menselijk visueel toezicht op de Brandaris (29684, nr. 82);

- de motie-Polderman over containers met risicolading voor ecosystemen (29684, nr. 83).

(Zie vergadering van 9 maart 2010.)

In stemming komt de motie-Van Gent (29684, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (29684, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Atsma (29684, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Polderman (29684, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.