Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5541

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over nieuwe fouten in een klimaatrapport, te weten:

- de motie-De Mos over inleveren van de Nobelprijs voor de Vrede door het IPCC (31793, nr. 35);

- de motie-De Mos over stoppen van alle klimaatgerelateerde uitgaven (31793, nr. 36).

(Zie vergadering van 10 maart 2010.)

In stemming komt de motie-De Mos (31793, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (31793, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.