Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5547

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over cijfers van het kabinet met betrekking tot het aantal agenten, te weten:

- de motie-Van Raak c.s. over afzien van voorgenomen bezuinigingen op de politie (29628, nr. 194).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.