Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5545

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over hoger onderwijs en de toekomst van de studiefinanciering, te weten:

- de motie-Van der Ham over onderzoek naar recente binnen- en buitenlandse ervaringen met studiefinanciering (31288, nr. 87).

(Zie vergadering van 10 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.