Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4897-4898

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de mogelijke verlaging van pensioenuitkeringen, te weten:

- de motie-Kant over een minder rigide voorstel (31371, nr. 133);

- de motie-Kant over een opschortende bepaling in de ministeriële regeling (31371, nr. 134);

- de motie-Tony van Dijck over uitstel voor pensioenfondsen van het besluit over verhoging van de pensioenpremies of verlaging van de pensioenuitkeringen (31371, nr. 135).

(Zie vergadering van 5 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31371, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.