Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4894

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over uitvoering van de Nota Ruimte, te weten:

- de motie-Van Heugten c.s. over het ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen (29435, nr. 221);

- de motie-Van Leeuwen/Van Gent over het pas beslissen over een nieuw bedrijventerrein Moerdijk als de SER-ladder serieus is toegepast (29435, nr. 222);

- de motie-Van Leeuwen/Van Gent over het opnemen van indirecte ruimtelijke kwaliteiten in de kernkwaliteiten van Nationale Landschappen (29435, nr. 223);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het als randvoorwaarde stellen van het Transatlantic Market-scenario (29435, nr. 224);

- de motie-Van Gent/Van Leeuwen over een studie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een alternatief tracé (29435, nr. 225);

- de motie-Vermeij/Van Gent over het niet nemen van onomkeerbare besluiten ten aanzien van het bedrijventerrein Quatrebras (29435, nr. 226).

(Zie vergadering van 3 maart 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Heugten stel ik voor, zijn motie (29435, nr. 221) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen/Van Gent (29435, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen/Van Gent (29435, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (29435, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Van Leeuwen (29435, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Van Gent (29435, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.