Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4896

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over materieel, te weten:

- de motie-Van Velzen c.s. over uitvoering van de motie op stuk26488, nr. 87 (31700 X, nr. 92);

- de motie-Eijsink c.s. over de ontwikkeling van het aantal geplande en het aantal gerealiseerde vlieguren (31700 X, nr. 93).

(Zie vergadering van 5 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (31700-X, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (31700-X, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.