Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4893

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toepassing van de Mosquito, te weten:

- de motie-Smits/Kuiken over het alleen na goedkeuring van het lokale bestuur plaatsen van de Mosquito (28684, nr. 200);

- de motie-Çörüz c.s. over het bij wet regelen van het gebruik van de Mosquito (28684, nr. 201).

(Zie vergadering van 17 februari 2009.)

In stemming komt de motie-Smits/Kuiken (28684, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (28684, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.