Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4896

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie over de ontslagvergoeding van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, te weten:

- de motie-Ulenbelt over een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de ontslagvergoeding (31881, nr. 1);

- de motie-Aptroot over opheffing van de productschappen (31881, nr. 2).

(Zie vergadering van 4 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31881, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (31881, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.