Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-2641-2641-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31305
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-02
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2641
Identifier h-tk-20082009-2641-2641-1
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2641-2641
PS key HAN8365A16
Publicatiedatum 2009-01-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 31
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2641
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Anders Betalen voor Mobiliteit, te weten: - de motie-Van der Ham over het opnemen van de milieudoelen van de kilometerbeprijzing in de wet (31305, nr. 91); - de motie-Madlener/De Krom over het onmiddellijk stoppen met de invoering van rekeningrijden (31305, nr. 92); - de motie-Vendrik/Van der Ham over de ontwikkeling van een scenario voor regionale ingroei (31305, nr. 93); - en nog drie moties (31305, nr. 94, 95 en 96)
Vergaderjaar 2008-2009