Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-174-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29435
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-09-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 175
Identifier h-tk-20072008-174-175
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 174-175
PS key HAN8175A09
Publicatiedatum 2007-10-08
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 174
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de uitvoering van de Nota Ruimte, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over het voorkomen van verdere verrommeling van het landschap (29435, nr. 195); - de motie-Jansen/Duyvendak over de inzet van het budget voor de Zuidplaspolder (29435, nr. 196); - de motie-Van Heugten c.s. over het project Centraal station Twente/Hart van Zuid-Hengelo (29435, nr. 197) en 1 andere motie (nr. 198)
Vergaderjaar 2007-2008