Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, bij de stemmingen van hedenavond ook te stemmen over:

  • - de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 (30800-XIV, nr. 119);

  • - de motie-Roemer/Duyvendak over een minimale gemiddelde tariefstijging voor het openbaar vervoer in 2008 (29893, 29984, nr. 52).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. De brief waar ik gisteren om vroeg, heb ik inmiddels ontvangen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een VAO aan te vragen over het CITES-beleid.

De voorzitter:

Ik stel voor, dat VAO toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven