3de vergadering

Donderdag 20 september 2007

10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 147 leden, te weten:

Agema, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Van Baalen, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boekestijn, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Crone, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Gill'ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Rooij, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Thieme, Tichelaar, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Bos, viceminister-president, minister van Financiën, de heer Rouvoet, viceminister-president, minister voor Jeugd en Gezin, de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Van Middelkoop, minister van Defensie, mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische Zaken, mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Koenders, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de heer Timmermans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mevrouw Albayrak, staatssecretaris van Justitie, mevrouw Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën, de heer Van der Knaap, staatssecretaris van Defensie, mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter:

Ik deel mede dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën zich hebben afgemeld voor de ochtend in verband met het bijwonen van de begrafenis van Dirk Witteveen, directielid van De Nederlandsche Bank.

Het woord is aan de heer Pechtold voor een voorstel over de orde.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Wij hebben vanochtend in de media uitgebreid de voorstellen kunnen zien die de drie coalitiefracties doen ten opzichte van de plannen van het kabinet. De NOS had het mooiste overzicht tot in detail. Ik zou graag daarvan de financiële consequenties, inclusief de dekking, krijgen om volwaardig aan het debat te kunnen meedoen.

De heer Van Geel (CDA):

Het verbaast mij buitengewoon dat deze vraag wordt gesteld. Ik wacht de reactie van het kabinet op onze suggesties af. Vervolgens is er een tweede termijn. Wij zullen de voorstellen beoordelen en bekijken wat wij in tweede termijn ermee doen. Dat lijkt mij een heel ordelijke manier van discussiëren.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Ik wil de heer VoorzitterPechtold van harte bijvallen. Misschien kan ik nog een argument toevoegen. Als de voorstellen van de coalitiepartijen als een gemeenschappelijke tegenbegroting kunnen worden beschouwd, doen wij niet moeilijk over het gebrek aan doorrekening. Dan krijgen wij echter wel enig overzicht. Anders moeten wij elke keer toekijken.

De voorzitter:

Het antwoord van de heer Van Geel was glashelder, mijnheer Pechtold. U krijgt duidelijkheid, maar pas in tweede termijn.

De heer Pechtold (D66):

Er staan zaken in, zoals het stoppen van de vergoeding voor vissers, die gisteren niet aan de orde zijn geweest. Kennelijk zijn zij toch op de een of andere manier tot stand gekomen. Daarop kan ik dus ook geen reactie van de minister-president verwachten. Of ik krijg die wel, maar dan komt die uit het niets. Ik wil meedoen in een volwassen democratie. Er wordt breed gelekt wat overeen is gekomen. Ik heb de bedragen die de media bekend hebben gemaakt, erbij gezet. Maak ze even af en dek ze! Dan kunnen wij meedoen. Geen poppenkast!

De voorzitter:

Uw punt is duidelijk en het antwoord van de heer Van Geel was dat ook.

Naar boven