Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) (30876).

(Zie vergadering van 12 september 2007.)

In stemming komt het amendement-Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en die van overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven