Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over internationale varkenstransporten, te weten:

- de motie-Van Velzen c.s. over omvang, nut en noodzaak van diertransporten (28286, nr. 58);

- de motie-Van Velzen/Van der Ham over heropening van de Europese discussie over reistijden (28286, nr. 59);

- de motie-Van Velzen c.s. over doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende straffen (28286, nr. 60);

- de motie-Van Velzen c.s. over een verbod op internationaal vervoer van slachtvee (28286, nr. 61);

- de motie-Thieme c.s. over dierenwelzijn en dierenrechten als specialisme bij het OM (28286, nr. 62);

- de motie-Thieme c.s. over opsporings-, handhavings- en sanctiemethoden bij grensoverschrijdende transporten (28286, nr. 64);

- de motie-Thieme c.s. over de werkdruk bij VWA-keuringsartsen bij het opladen van diertransporten (28286, nr. 65);

- de motie-Thieme/Van Gent over een verbod op alle commerciële veetransporten van meer dan twee uur (28286, nr. 66);

- de motie-Van der Ham c.s. over transporten ten bate van fictieve herkomstlabeling (28286, nr. 67);

- de motie-Ormel c.s. over 100% klepcontroles (28286, nr. 68 (herdruk));

- de motie-Graus/Thieme over mobiele slachthuizen (28286, nr. 69);

- de motie-Graus over een minimumstraf, intrekking van de transportvergunning en inbeslagname van de vrachtwagencombinatie (28286, nr. 70);

- de motie-Graus over een minimumstraf en een levenslang verbod op het houden en transporteren van dieren (28286, nr. 71);

- de motie-Van Gent/Thieme over inbeslagname van veewagens bij opschorting vergunning (28286, nr. 72);

- de motie-Cramer c.s. over een Europese limiet aan de transporttijd en/of -afstand (28286, nr. 75).

(Zie vergadering van 12 september 2007.)

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (28286, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Van der Ham (28286, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (28286, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (28286, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (28286, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (28286, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (28286, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gent (28286, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (28286, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (28286, nr. 68 (herdruk)).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus/Thieme (28286, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Thieme (28286, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (28286, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven