Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-172-173".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30920
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-09-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 173
Identifier h-tk-20072008-172-173
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 172-173
PS key HAN8175A05
Publicatiedatum 2007-10-08
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 172
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) (30920), en over: - de motie-Spies over een totaaloverzicht van de verschillende regelingen (30920, nr. 15)
Vergaderjaar 2007-2008