Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-5550-5551".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27062
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-06-14
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5551
Identifier h-tk-19992000-5550-5551
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5550-5551
PS key HAN7128A12
Publicatiedatum 2000-06-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5550
Taal nl
Titel Stemmingen over negen moties, ingediend tijdens het notaoverleg over alleenstaande minderjarige asielzoekers, te weten: - de motie-Albayrak over zomerscholen voor AMA's (27062, nr. 3); - de motie-Albayrak/Hoekema over adequate opvang in het land van herkomst (27062, nr. 4); - en zeven andere moties
Vergaderjaar 1999-2000