Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Venlo en Tegelen (26970), en over:

- de motie-Hoekema c.s. over de kernen Velden en Baarlo (26970, nr. 8);

- de motie-Hoekema c.s. over Sevenum en Meerlo-Wanssum (26970, nr. 9).

(Zie wetgevingsoverleg van 13 juni 2000.)

In stemming komt het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 6 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 en 11 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het kaartbeeld, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Balemans c.s. (stukken nrs. 6, VIII en 7), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 6, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoekema c.s. (26970, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoekema c.s. (26970, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven