Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het notaoverleg over seksueel misbruik kinderen, te weten:

- de motie-Van der Staaij c.s. over strafbaarstelling van virtuele kinderpornografie (26690, nr. 5).

(Zie notaoverleg van 15 mei 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Staaij stel ik voor, zijn motie (26690, nr. 5) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven