Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend bij de behandeling van de Vreemdelingenwet 2000, te weten:

- de motie-Dittrich c.s. over evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 (26732, nr. 76);

- de motie-Dittrich c.s. over inburgeringscursussen (26732, nr. 77);

- de motie-Kamp c.s. over het onderzoek naar identiteit en nationaliteit (26732, nr. 78);

- de motie-Kamp c.s. over herhaalde asielaanvragen (26732, nr. 79);

- de motie-Middel c.s. over activiteiten van internationale organisaties in landen van herkomst (26732, nr. 80);

- de motie-Rouvoet c.s. over opvang van vluchtelingen in de regio (26732, nr. 81);

- de motie-Wijn over het landgebonden asielbeleid (26732, nr. 82);

- de motie-Wijn c.s. over een verantwoorde invoering van de Vreemdelingenwet 2000 (26732, nr. 83);

- de motie-Wijn over het nieuwe Vreemdelingenbesluit (26732, nr. 84);

- de motie-Van der Staaij c.s. over terugkeer (26732, nr. 85).

(Zie vergadering van 8 juni 2000.)

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (26732, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (26732, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de RPF, de SGP en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamp c.s. (26732, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamp c.s. (26732, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Middel c.s. (26732, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (26732, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wijn (26732, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wijn c.s. (26732, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de RPF, het GPV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wijn (26732, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (26732, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de RPF, het GPV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

De voorzitter:

Collega's! Vandaag is in ons midden de voorzitter van de Duitse Bundestag. Ich möchte gerne den Presidenten des deutschen Bundestages, herrn Wolfgang Thierse, und seine Begleitung hier in unsere Mitte begrüssen. Ich wünsche ihm und seiner Delegation noch einen angenehmen Aufenthalt!

(Applaus)

Naar boven