Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) (26732).

(Zie vergadering van 8 juni 2000.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat het amendement-Rouvoet op stuk nr. 69 is ingetrokken.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 47) tot invoeging van een artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 37), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4 t/m 7 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 24 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 9 t/m 12a en artikel 13, eerste lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede en derde lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn/Van der Staaij (stuk nr. 41) tot toevoeging van een vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 51) tot invoeging van een artikel 13a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Albayrak c.s. (stuk nr. 28, I, herdruk) tot invoeging van een artikel 13a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 28 (herdruk) voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 38), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 50, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 50 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 17 en 18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 42 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 19, zoals gewijzigd door de aanneming van het amendement-Albayrak c.s. (stuk nr. 28, II, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 20 t/m 22 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rouvoet (stuk nr. 86, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 86 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 23 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 24 en 25 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 26 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 74, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overig fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 74 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Albayrak c.s. (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het CDA en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Albayrak c.s. (stuk nr. 29), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 54, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 54 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 66, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 66 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 29, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kamp c.s. (stuk nr. 36), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 30 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 55, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 55 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 31 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 32 t/m 36 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich c.s. (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 37, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich c.s. (stuk nr. 35), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 38 en 39 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 57, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 57 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 40 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet/Van der Staaij (stuk nr. 71) tot toevoeging van een tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 56) tot toevoeging van een tweede en derde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 41, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rouvoet (stuk nr. 67), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 42 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 43 t/m 47 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het subamendement-Rouvoet (stuk nr. 68, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit subamendement de andere op stuk nr. 68 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 48, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 31, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede en derde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het vierde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 31, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde en zesde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 48 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 49, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Middel c.s. (stuk nr. 31, III en IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 50 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 51, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 31, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 52 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 53 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 54 t/m 56 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 59, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 59 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 57 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 60, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 60 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 59 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 60 en 61 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 62 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 63 en 64 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wijn (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 65 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 66 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 67 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 68 t/m 70 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 71 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 72 t/m 77 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 53) tot het laten vervallen van artikel 78.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 78 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 79 en 80 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich c.s. (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 81, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich c.s. (stuk nr. 33), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 82 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 83 t/m 90 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 91 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 92 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Albayrak c.s. (stuk nr. 30) tot invoeging van een artikel 92a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat is aangenomen.

De artikelen 93 en 94 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 95, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Middel c.s. (stuk nr. 32), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 96 t/m 119 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Alvorens over te gaan tot de stemming over het wetsvoorstel, geef ik gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter! De fractie van GroenLinks is de Kamer haar eindoordeel schuldig over de Vreemdelingenwet 2000. In de beste parlementaire traditie hebben wij dit afhankelijk gesteld van de stemming over onze amendementen.

Tijdens mijn tweede termijn heb ik de Kamer voorgerekend dat er, wat betreft GroenLinks, tegenover de zes verbeteringen die met deze wet worden bewerkstelligd ten opzichte van de huidige wet, achttien verslechteringen staan. Een eindoordeel over een nieuwe wet is echter geen rekenkundige kwestie. De verbeteringen en verslechteringen dienen ook politiek te worden gewogen. GroenLinks is verheugd over de, weliswaar beperkte, terugkeer van hoger beroep. Ook steunen wij de, weliswaar beperkte, verbetering van de rechtspositie van de tijdelijke vluchtelingen. Tegenover deze belangrijkste verbeteringen staan echter zwaarwegende verslechteringen.

Wij vrezen de verslechterende positie van gewone migranten, waardoor hun integratie en participatie in de Nederlandse samenleving wordt bemoeilijkt. Wij hebben grote bezwaren tegen het wegvallen van de permanente bescherming van verdrags- en humanitaire vluchtelingen gedurende drie jaar, soms oplopend tot vijf jaar. Bovendien geloven wij niet dat de belangrijkste doelstelling van de wet, de verkorting en versnelling van de toelatingsprocedures, zal worden gerealiseerd. Sterker, door het besluitmoratorium, de verlenging van de beslistermijnen en het wegvallen van bezwaar zijn wij bang dat asielzoekers even lang of nog langer dan nu moeten wachten op zekerheid over hun lot.

Door deze verslechteringen wordt niet voldaan aan de voor GroenLinks belangrijke voorwaarden voor rechtvaardige asiel- en vreemdelingenwetgeving, namelijk een zorgvuldige en snelle procedure, rechtszekerheid en rechtsbescherming. Wij stemmen dan ook tegen de wet.

De heer De Wit (SP):

Mijnheer de voorzitter! Een van de belangrijkste bedoelingen van de Vreemdelingenwet 2000 zal zijn dat ervoor gezorgd wordt dat de asielzoeker snel, in ieder geval sneller dan tot nu toe, weet waar hij aan toe is: of hij in Nederland mag blijven, ja of nee. De SP-fractie stelt vast dat de nieuwe Vreemdelingenwet in ieder geval ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de procedures, maar ook de rechtspositie van de asielzoeker op een aantal essentiële punten aantast. Die twee bezwaren zijn niet verholpen door de amendementen die zojuist in de Kamer aan de orde zijn geweest en zijn aangenomen.

Ons eindoordeel over deze wet is dan ook dat wij deze wet een verslechtering vinden van de positie van de asielzoeker. Wij zullen om die reden tegen het wetsvoorstel stemmen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Mijnheer de voorzitter! Bij het bepalen van ons stemgedrag over de Vreemdelingenwet is voor de SGP-fractie uitgangspunt dat de huidige Vreemdelingenwet toe is aan herziening. Wij ondersteunen voluit de doelstelling van vereenvoudiging en verkorting van procedures, met behoud van bescherming voor hen die dit nodig hebben. Ook is het noodzakelijk dat de grondslag wordt gelegd voor een effectiever terugkeerbeleid.

De uitwerking van die doelstellingen in de nieuwe Vreemdelingenwet roept bij de SGP-fractie op een aantal onderdelen bezwaren op. Ik noem onder meer de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning asiel na drie jaar om te zetten in een permanente vergunning en niet, in overeenstemming met het reguliere vergunningentraject, na vijf jaar. Ook betreuren wij het dat het amendement gericht op het afschaffen van het zogenaamde driejarenbeleid om louter op grond van tijdsverloop tot vergunningverlening over te gaan, onvoldoende steun heeft gekregen. Verder zijn onze zorgen over de mogelijk aanzuigende werking van een uniform voorzieningenniveau op het niveau van de verdragsvluchteling niet geheel weggenomen. Daar staat tegenover dat het wetsvoorstel belangrijke voorwaarden bevat voor een daadwerkelijke verkorting en vereenvoudiging van procedures. Wij denken in dit verband aan de introductie van het volgtijdelijke systeem en de meer omvattende beschikking. Uit een oogpunt van rechtseenheid en rechtsbescherming valt ook de invoering van hoger beroep in asielzaken per saldo positief te waarderen. Een pluspunt is verder, dat uiteindelijk bij nota van wijziging is tegemoetgekomen aan de bezwaren die ook de SGP-fractie had tegen het aanvankelijke voornemen om bij de vergunningverlening niet de inwilligingsgrond te vermelden.

Die overwegingen tezamen brengen ons tot de conclusie dat de verbeteringen die de wet kan brengen, opwegen tegen de bezwaren die aan de nieuwe wet kleven. Daarom zal de SGP-fractie voor de Vreemdelingenwet en de daarmee verbonden invoeringswet stemmen.

De heer Wijn (CDA):

Voorzitter! Bij de beoordeling van de nieuwe Vreemdelingenwet heeft de CDA-fractie de positieve elementen tegen de negatieve afgewogen. Positief zijn: de standaard schorsende werking, de voornemenprocedure, het besluitmoratorium en de meer omvattende beschikking. Deze hadden volgens ons ook in de huidige wet kunnen worden ingebracht. Dan de negatieve elementen.

Kern van dit wetsvoorstel is het zogenaamde eenstatusmodel. Iemand met een status van een oorlogsvluchteling kan niet meer doorprocederen om de status van een politieke verdragsvluchteling te verkrijgen. Daarom krijgen voortaan beide groepen hetzelfde voorzieningenniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bijstand, studiefinanciering, huursubsidie, toegang tot de arbeidsmarkt, gezinshereniging en het vluchtelingenpaspoort. Omdat geen enkel ander Europees land aan beide groepen ditzelfde, hoge voorzieningenniveau biedt, vrezen wij dat hier een aanzuigende werking van uitgaat. Onze amendementen om deze aanzuigende werking te verminderen, zijn niet aangenomen.

Voorts is er volgens de CDA-fractie het risico dat men van de rechter toch mag doorprocederen, omdat de verblijfsvergunning van een oorlogsvluchteling ook onder de nieuwe wet eerder kan worden ingetrokken dan die van een politieke vluchteling. Tot slot verwachten wij dat het enkele jaren zal duren voordat de wet zal zijn uitgekristalliseerd. Dit betreft zowel de invoering van de wet als de uitvoering door de uitvoerende instanties en de uitleg en toepassing van nieuwe juridische begrippen. Tegen die tijd is er een geharmoniseerd Europees kader.

Uit het debat bleek dat de moties die de gevolgen van deze risico's beperken, niet worden aangenomen. Dit alles afwegend zal de CDA-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De heer Kamp (VVD):

Mijnheer de voorzitter! De VVD-fractie heeft lang aangehikt tegen de Vreemdelingenwet 2000. Voor ons had die wet op een aantal punten verder mogen gaan, restrictiever mogen zijn. Dit neemt echter niet weg dat de wet zoals die nu voor ons ligt het aantal juridische procedures in verband met asielaanvragen drastisch kan beperken. De resterende procedures kunnen dan snel en goed afgewikkeld worden. Dát, in combinatie met het gegeven dat 80% à 90% van de asielaanvragen wordt afgewezen, is essentieel voor de oplossing van het asielprobleem. Dat probleem móét opgelost worden en daarvoor hebben wij de nieuwe Vreemdelingenwet hard nodig. Daarom stemt de VVD-fractie voor het wetsvoorstel.

De heer Rouvoet (RPF/GPV):

Voorzitter! De fracties van de RPF en het GPV zijn de behandeling van de nieuwe Vreemdelingenwet en de bijbehorende invoeringswet ingegaan met een positief kritische houding. Positief waren wij over de doelstelling van de wet en kritisch over een aantal onderdelen ervan. Er is uitvoerig over de voorstellen gedebatteerd en er is veel opheldering gekomen. Verder zijn door de Kamer een kleine vijftig amendementen voorgesteld, waarvan zojuist een aantal is aangenomen die ook wat ons betreft verbeteringen bevatten.

Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor een aantal van onze kritiekpunten: de motiveringsplicht is hersteld, het besluitmoratorium is op een andere wijze vormgegeven door aanvaarding van onder andere het amendement op stuk nr. 67. Ook op het terrein van toezicht en maatregelen zijn enkele verbeteringen aangebracht.

Niet op alle punten zijn onze fracties tevreden. Zo houden wij grote moeite met de vormgeving van het moratorium en met de preventieve bewaring van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Wij hebben het desbetreffende amendement van mevrouw Halsema dan ook graag gesteund.

Staande voor de afweging of deze nieuwe Vreemdelingenwet onze steun kan krijgen, hebben onze fracties zich geconcentreerd op de vraag of de nieuwe wet meer perspectief biedt op een rechtvaardig en houdbaar asielbeleid dan de huidige wet- en regelgeving. Deze vraag hebben wij zonder veel aarzelingen bevestigend beantwoord.

Voorzitter! Een belangrijke factor bij onze afweging was dat uit de brede ondertekening van mijn motie inzake de opvang van vluchtelingen en de toetsing van een asielverzoek in de regio van herkomst, een motie die straks in stemming zal komen, mag worden afgeleid dat in de loop van de jaren in de Kamer in brede zin het besef is gegroeid dat de huidige omvang en aard van het mondiale migratievraagstuk nopen tot een vernieuwde bezinning op de vormgeving van de internationale afspraken daarover. In het besef dat deze zaak niet door Nederland alleen kan worden opgelost en dat derhalve slechts op lange termijn een perspectief op een werkelijk alternatieve aanpak van het vluchtelingenvraagstuk kan worden geboden, zien wij de Vreemdelingenwet 2000 als een goede en, vergeleken met de huidige wet, betere vormgeving van onze nationale verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Wij zullen het wetsvoorstel dan ook steunen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de RPF, het GPV en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven