Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst (26969).

(Zie wetgevingsoverleg van 13 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 10 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het kaartbeeld, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 7), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven