Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-1996 gepubliceerd door Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-vv-19961997-2189-2190".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25037
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1996-11-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2190
Identifier h-vv-19961997-2189-2190
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2189-2190
PS key HAN5051
Publicatiedatum 1996-11-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2189
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken) (25037), en over: - de motie-Giskes over een zorgkostenaftrek in de inkomstenbelasting (25037, nr. 15); - de motie-H.G.J. Kamp c.s. over verlaging van de vermogensbelasting (25037, nr. 16)
Vergaderjaar 1996-1997