Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (slotwet) (24855).

(Zie vergadering van 12 november 1996.)

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap Duyverman Computercentrum, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel aan de Kamer voor, de Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 1995 (24844, nr. 13) voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Defensie decharge te verlenen van het door hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven