Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten:

- de motie-Rosenmöller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758,24760 ,24698 ,24776 , nr. 18);

- de motie-Rosenmöller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758,24760 ,24698 ,24776 , nr. 19).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rosenmöller stel ik voor, de motie-Rosenmöller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven