Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en medewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) (24758).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De voorzitter:

In de vergadering van 13 november 1996 is het amendement op stuk nr. 17 van de heer Van Hoof door de regering overgenomen.

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Biesheuvel (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schimmel c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schimmel c.s. (stuk nr. 12, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 9 t/m 21 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Biesheuvel (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 22 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, I), tot invoeging van een artikel 22a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 15 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 23 wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schimmel c.s. (stuk nr. 12, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, II) een vierde en vijfde lid worden toegevoegd.

Het gewijzigde artikel 23 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 24 t/m 37 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 38, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 39 t/m 53 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 54, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 56 t/m 59 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 60, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 61 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 63 t/m 68 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 69, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 15, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 70 t/m 103 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66, de SP en de CD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven