Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-1996 gepubliceerd door Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-vv-19961997-2187-2189".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 23259
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1996-11-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2189
Identifier h-vv-19961997-2187-2189
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2187-2189
Pskey HAN5050
Publicatiedatum 1996-11-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 2187
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Van Boxtel houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (23259), en van: - de motie-Van Dijke over een Arbo-pas (23259, nr. 40); de motie-Van Hoof over gegevens over de doodsoorzaak (23259, nr. 41)
Vergaderjaar 1996-1997