Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 9

9 Stemming motie Verwerving F-35

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Verwerving F-35, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven/Jasper van Dijk over ontwikkeling van een plan B ter vervanging van de JSF (26488, nr. 427). 

(Zie vergadering van 25 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Jasper van Dijk (26488, nr. 427). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.