Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201726488 nr. 427

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 427 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 25 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote problemen zijn met de ontwikkeling van de JSF, zoals technische mankementen, vertragingen en kostenstijgingen;

constaterende dat Canada mede om die reden het besluit tot aanschaf van de JSF op de lange baan heeft geschoven;

van mening dat onduidelijk is of het oorspronkelijke aanschafbesluit – 37 toestellen voor 4,5 miljard euro – nog gehaald gaat worden;

verzoekt de regering, een plan B te ontwikkelen ter vervanging van de JSF,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jasper van Dijk