Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 13

13 Stemmingen moties Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds, 

te weten: 

  • -de motie-Dijkgraaf/Amhaouch over overleg over het tekort van de provincie Zeeland (34568, nr. 7); 

  • -de motie-Veldman/Fokke over een plan van aanpak voor herziening van de grondslagen van het Provinciefonds (34568, nr. 8). 

(Zie vergadering van 25 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Amhaouch (34568, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Veldman/Fokke (34568, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.